system DRY

BEZ POTRZEBY demontarzu

Membrany DRY do powierzchni zewnętrznych: DRY80 , DRY120 POOL

Każdy typ membrany rozwiązuje problem hydroizolacji przy różnych rozwiązaniach budowlanych: tarasów, dachów, balkonów, parapetów, powierzchni ze spadkim, tarasów nieużytkowych lub wykończonych żwirem, a także tarasów zielonych z trawnikiem naturalnym lub sztucznym…

właściwości membran

podłoża hydroizolacyjne

DRY80 / DRY120 POOL

MOSTKUJĄ pęknięCIA i szczeLinY spowodowanych wysTępowaniem wiLgoci w warsTwie NA I POD WYKOŃCZENIEM. jako część całego zespołu elementów warstwy spodniej ułożona najbliżej powierzchni utrzymują podłoże w stanie suchym, zapobiegając jego degradacji, głównie z powodu cyklów parowania wilgoci znajdującej się w podłożu.

Folie (DRY 50/80) 3
Folie (DRY 50/80) 4

pęknięcia i szczeliny

DRY80 / DRY120 POOL

MOSTKOWANIE pęknięć i szczeLin powsTałych na skuTek kurczenia się podłoŻa cemenTowego. Warstwa uciskowa przed całkowitym stwardnięciem zawiera zwykle dużą ilość wilgoci, która podczas osuszania i traci objętość i powoduje kurczenie się podłoża. MOSTKOWANIE Pęknięć i szczeLin na skuTek rozszerzaLności ciepLnej rÓŻnego rodzaju podłoŻa. Zmiany temperaturybezpośrednio wpływają na podłoża poprzez kurczenie i rozszerzanie. Wynikłe stąd ruchy odbywają się pomiędzy warstwą podłoża i nawierzchnią. W obu przypadkach wpływa to wyraźnie na stan materiałów wykończeniowych, powstawaniem pęknięć w fugach oraz ich stopniowym zniszczeniem. Membrany DRY80 i DRY120 POOL, zbudowane z podwójnej warstwy poliolefin, mostkują ruchy między podłożem a nawierzchnią, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęknięć w fugach oraz prawdopodobnemu odseperowaniu się warstwy wykończeniowej nawierzchni.

Folie (DRY 50/80) 5
Folie (DRY 50/80) 6

eliminacja wilgoci z podłoża

DRY120 POOL

Zaprojektowana specjalnie do osuszania wilgoci powstającej w podłożu. Można je z powodzeniem układać na podłożu, którego wilgotność nie przekracza 5%. Specjalna włóknina na spodniej warstwie umożliwia cyrkulację powietrza między warstwą podłoża a membraną, usuwając resztki wilgoci, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęcherzyków powietrza.

Folie (DRY 50/80) 7