system DRY

BEZ POTRZEBY demontarzu

Membrany DRY do powierzchni zewnętrznych: DRY80 , DRY120 POOL

Este typ membrany rozwiązuje problem hydroizolacji przy różnych rozwiązaniach budowlanych: tarasów, dachów, balkonów, parapetów, powierzchni ze spadkim, tarasów nieużytkowych lub wykończonych żwirem, a także tarasów zielonych z trawnikiem naturalnym lub sztucznym…

właściwości membran

podłoża hydroizolacyjne

DRY80 / DRY120 POOL

MOSTKUJĄ pęknięcia i szczeliny, spowodowane  wysychaniem warstwy  POD WYKOŃCZENIEM.  Zastosowana włóknina  umożliwia powolne eliminowanie pozotałej wilgoci w podłożu i w konskwencji utrzymuje podłoże w stanie suchym,  zapobiegając jego degradacji, głównie z powodu cyklów parowania wilgoci znajdującej się w podłożu.

Membrany (DRY 80/120) 3
Membrany (DRY 80/120) 4

pęknięcia i szczeliny

DRY80 / DRY120 POOL

MOSTKOWANIE pęknięć i szczeLin powsTałych na skuTek kurczenia się podłoŻa cemenTowego. Warstwa uciskowa przed całkowitym stwardnięciem zawiera zwykle dużą ilość wilgoci, która podczas osuszania i traci objętość i powoduje kurczenie się podłoża. MOSTKOWANIE Pęknięć i szczeLin na skuTek rozszerzaLności ciepLnej rÓŻnego rodzaju podłoŻa. Zmiany temperaturybezpośrednio wpływają na podłoża poprzez kurczenie i rozszerzanie. Wynikłe stąd ruchy odbywają się pomiędzy warstwą podłoża i nawierzchnią. W obu przypadkach wpływa to wyraźnie na stan materiałów wykończeniowych, powstawaniem pęknięć w fugach oraz ich stopniowym zniszczeniem. Membrany DRY80 i DRY120 POOL, zbudowane z podwójnej warstwy poliolefin, mostkują ruchy między podłożem a nawierzchnią, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęknięć w fugach oraz prawdopodobnemu odseperowaniu się warstwy wykończeniowej nawierzchni.

Membrany (DRY 80/120) 5
Membrany (DRY 80/120) 6

eliminacja wilgoci z podłoża

DRY120 POOL

Zaprojektowana specjalnie do osuszania wilgoci powstającej w podłożu. Można je z powodzeniem układać na podłożu, którego wilgotność nie przekracza 5%. Specjalna włóknina na spodniej warstwie umożliwia cyrkulację powietrza między warstwą podłoża a membraną, usuwając resztki wilgoci, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęcherzyków powietrza.

Membrany (DRY 80/120) 7
Membrany (DRY 80/120) 8

odporne na działaine (wysokie pH) oraz kuwasów (niskie pH)

DRY80 / DRY120 POOL

Nasze membrany DRY są zułnie niewrażliwe  na działanie środków  alcalicznych oraz  kwasowych, co chroni je przed postępującą  desgradacją i gwarantuje doskonałą szczelnością.

Membrany (DRY 80/120) 9
Membrany (DRY 80/120) 10

membrana DRY80

tarasy, dachy, balkony, parapety i gzymsy

Membrany (DRY 80/120) 11

nowy projekt

Membrany (DRY 80/120) 12

1. Nowa nawierzchnia 2. Klej klasy C2 3. Membrana DRY80 4. DRY80 CORNERIN 5. Podłoże poziomujące

prace remontowe

Membrany (DRY 80/120) 13

1. Nowa nawierzchnia 2. Klej cementowy klasy C2 3. Membrana DRY80 4. DRY80 CORNERIN 5. Istniejące podłoże

nowy projekt lub prace remontowe

Membrany (DRY 80/120) 14

1. Żwir 2. Klej klasy C2 3. Membrana DRY80 4. Geowłóknina ochronna 5. Podłoże

membrana DRY120 POOL

baseny i zbiorniki wodne, tarasy, dachy, balkony